هزینه ارائه خدمات هزینه ارائه این خدمات بنا بر مدت زمان و اعداد کاربران همزمان به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدت زمان رویداد
روزانه ماهیانه سالیانه

15,000,000 ریال

40,000,000 ریال

300,000,000 ریال

جهت بازدید مراسمی که همکنون در حال پخش میباشند میتوانید به سایت www.razlive.ir مراجعه فرمائید