اتاق فرمان مسجد جامع شهرک غرب 

این اتاق فرمان قابلیت کنترل همزمان شبستان مسجد و سالن اجتماعات را دارا می باشد

و این قابلیت در سیستم لحاظ شده است که بتوان سالن اجتماعات و شبستان را به هم متصل کرد

www.masjedjame.com

 

اتاق فرمان مسجد نور

این اتاق فرمان فقط به سالن اجتماعات متصل است 

قابلیت پخش زنده همزمان مراسم ختم  در وب سایت مسجد نور در این اتاق فرمان لحاظ شده است

www.masjednoor.ir